Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Ελληνικός Πράσινος Οδηγός

Σύντομα το Greek Institute for Building Technology and Science θα ξεκινήσει τη λειτουργία του πιο εύχρηστου και ενημερωμένου πράσινου επιχειρηματικού οδηγού για κάθε κλάδο επιχειρήσεων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην αγορά της δόμησης.

Αν ενδιαφέρεστε να καταχωρηθείτε στον οδηγό μπορείτε από σήμερα να στείλετε την αίτησή σας στο email info@eitek.org για την έγκαιρη επεξεργασία της από το Ινστιτούτο.Προβολή Πράσινου Οδηγού
Εργασία

Σύντομα θα ξεκινήσει τη λειτουργία του ο οδηγός εργασίας του Greek Institute for Building Technology and Science. Μια νέα υπηρεσία με σκοπό να φέρει σε επαφή επιχειρήσεις και επαγγελματίες της αγοράς πράσινης δόμησης στην Ελλάδα.


Επιχειρήσεις

Κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην αγορά της δόμησης υιοθετώντας πράσινες πολιτικές θα μπορεί να καταχωρήσει τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας αλλά παράλληλα να αναζητήσει και τα κατάλληλα στελέχη στη βάση δεδομένων του Greek Institute for Building Technology and Science.


Επαγγελματίες

Κάθε επαγγελματίας που αναζητεί συνεργασίες ή θέση εργασίας σε επιχειρήσεις της αγοράς πράσινης δόμησης στην Ελλάδα, θα μπορεί να καταχωρίσει το βιογραφικό του στον οδηγό εργασίας αλλά παράλληλα και να αναζητήσει τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στη βάση δεδομένων του Greek Institute for Building Technology and Science.

    Κορυφή