Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Το ινστιτούτο αυτό θα έχει ως αντικείμενο την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας για τη διάδοση πρακτικών που θα έχουν ως στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία της υγείας των χρηστών των κτιρίων και των χώρων που τα περιβάλλει, μέσω πρακτικών που θα περιορίζουν τις επικίνδυνες εκπομπές ρύπων, μικροσωματιδίων και τοξικών ουσιών καθώς και τη διασφάλιση συνθηκών υγιεινής διαβίωσης.Απώτερος στόχος είναι η προστασία των ζώντων οργανισμών από την έκθεσή τους σε υψηλό θόρυβο, προβληματικό αερισμό, μειωμένο φωτισμό, και άλλων επιζήμιων για την υγεία ανθρώπων και ζώων (πρακτικά την προστασία της υγείας των χρηστών των κτιρίων και των χώρων που τα περιβάλλει).

 

Παράλληλα, έχει ως αντικείμενο την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας για τη διάδοση πρακτικών που θα έχουν ως στόχο την έρευνα, το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση συστημάτων παραγωγής ενέργειας και κυριότερα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας που παράγεται από ορυκτούς πόρους.

 

  Ελληνικός Πράσινος Οδηγός  Εκδηλώσεις03-02-2017
  Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών στη Θεσσαλονίκη

  11-01-2017
  Εκδήλωση του ελληνικού παραρτήματος της ASHRAE σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για Αέρια Θερμοκηπίου και Εξειδικευμένες Μελέτες Φωτισμού

  Όλες οι Εκδηλώσεις


  Νέα14-04-2022
  Καλό Πάσχα από το Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιστήμης των Κτηρίων

  22-12-2021
  Καλές Γιορτές από τo Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιστήμης των Κτηρίων

  Περισσότερα Νέα


  Θέσεις εργασίας11-07-2018
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έως 5 μηχανικών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Προθεσμία μέχρι 17/7/2018

  26-02-2017
  Μηχανικοί στην Αλουμίνιο της Ελλάδος

  Περισσότερες Θέσεις εργασίας

  Κορυφή
  ShareThis