Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Έρευνα

Κυρίαρχη επιδίωξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Επιστήμης των Κτιρίων (Greek Institute for Building Technology and Science) είναι η παραγωγή και προώθηση καινοτόμων υπηρεσιών και τεχνολογιών, ικανών να εφαρμοστούν στο ιδιαίτερο αλλά και πλούσιο ελληνικό περιβάλλον. Με βάση λοιπόν την επιδίωξη αυτή, σκοπός του Συμβουλίου είναι να συμμετέχει σε όσο το δυνατόν περισσότερα ερευνητικά προγράμματα εφαρμόσιμα σε ελληνικό ή ευρωπαϊκό έδαφος, συνεργώντας με άλλους φορείς και εκμεταλλευόμενο κοινοτικά προγράμματα με ερευνητές μέλη του.


Επιδιωκόμενοι άξονες έρευνας είναι τα αντικείμενα των ινστιτούτων, δηλαδή η ανακύκλωση και ανάκτηση φυσικών πόρων, η μελέτη επιπτώσεων από επιβαρυντικούς παράγοντες διαβίωσης, η εξοικονόμηση ενέργειας με ανάπτυξη-αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για θέρμανση –ψύξη, η επί τόπου ηλεκτροπαραγωγή, η αποθήκευση ενέργειας, η ανάπτυξη περιβαλλοντικών τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον και μεθόδων διαχείρισης/ αξιοποίησης γεωργικών και αστικών στερεών/ υγρών αποβλήτων και αερίων του θερμοκηπίου με στόχο την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ή/και την παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η αναζήτηση πρωτοποριακών μεθόδων εκπαίδευσης και δόμησης και η διερεύνηση νέων βιώσιμων χρηματοοικονομικών μοντέλων, η ανάπτυξη νέων/ σύνθετων/ έξυπνων υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας, φιλικών προς το περιβάλλον και την υγεία, με βελτιωμένες ιδιότητες, η ανάπτυξηΝανουλικών για ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και με βελτιωμένες ιδιότητες (π.χ. επικαλύψεις, συγκολλητικά, πλαστικά, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα) Νάνο/μικροηλεκτρονική, αισθητήρες και τεχνολογίες ημιαγωγών, Δίκτυα «Πράσινης» Τεχνολογίας (GreenWireless),τεχνολογίες ανάπτυξης ασύρματων συστημάτων χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, εξυπηρετούμενων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, διαχείριση ενέργειας για χαμηλή κατανάλωση, διασύνδεση αντικειμένων, σύνθεση δεδομένων από ετερογενείς αισθητήρες.

  Ελληνικός Πράσινος Οδηγός  Εκδηλώσεις03-02-2017
  Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών στη Θεσσαλονίκη

  11-01-2017
  Εκδήλωση του ελληνικού παραρτήματος της ASHRAE σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για Αέρια Θερμοκηπίου και Εξειδικευμένες Μελέτες Φωτισμού

  Όλες οι Εκδηλώσεις


  Νέα14-04-2022
  Καλό Πάσχα από το Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιστήμης των Κτηρίων

  22-12-2021
  Καλές Γιορτές από τo Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιστήμης των Κτηρίων

  Περισσότερα Νέα


  Θέσεις εργασίας11-07-2018
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έως 5 μηχανικών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Προθεσμία μέχρι 17/7/2018

  26-02-2017
  Μηχανικοί στην Αλουμίνιο της Ελλάδος

  Περισσότερες Θέσεις εργασίας

  Κορυφή
  ShareThis