Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Υλικών & Νερού

Το ινστιτούτο αυτό έχει ως αντικείμενο την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας για τη διάδοση πρακτικών που θα έχουν ως στόχο την προστασία, εξοικονόμηση και διαφύλαξη των υδάτινων συστημάτων και των υλικών πόρων που αφορούν τόσο στην κατανάλωση εντός των κτιρίων, όσο και στην κατανάλωση νερού για την άρδευση του περιβάλλοντος χώρου. Εντός του ανωτέρω πεδίου εντάσσεται και η προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων που τροφοδοτούνται από τις προαναφερόμενες δράσεις. Τέλος, περιλαμβάνεται και η διάδοση πρακτικών ελαχιστοποίησης διάθεσης αποβλήτων και απορριμμάτων, ειδικά στον τομέα της βιομηχανίας.

  Ελληνικός Πράσινος Οδηγός  Εκδηλώσεις03-02-2017
  Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών στη Θεσσαλονίκη

  11-01-2017
  Εκδήλωση του ελληνικού παραρτήματος της ASHRAE σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για Αέρια Θερμοκηπίου και Εξειδικευμένες Μελέτες Φωτισμού

  Όλες οι Εκδηλώσεις


  Νέα14-04-2022
  Καλό Πάσχα από το Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιστήμης των Κτηρίων

  22-12-2021
  Καλές Γιορτές από τo Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιστήμης των Κτηρίων

  Περισσότερα Νέα


  Θέσεις εργασίας11-07-2018
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έως 5 μηχανικών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Προθεσμία μέχρι 17/7/2018

  26-02-2017
  Μηχανικοί στην Αλουμίνιο της Ελλάδος

  Περισσότερες Θέσεις εργασίας

  Κορυφή
  ShareThis