Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Το Ινστιτούτο

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιστήμης των Κτιρίων (Greek Institute for Building Technology and Science) είναι ο επίσημος φορέας προώθησης πρακτικών εξοικονόμησης πόρων (υλικών & νερού) στην ανέγερση, λειτουργία, συντήρηση και κατεδάφιση κτιρίων, προστατεύοντας την ανθρώπινη υγεία και αυξάνοντας το βαθμό άνεσης των χρηστών.


Οι στόχοι του Ινστιτούτου είναι:

 • Η προώθηση του σχεδιασμού/μελέτης, της κατασκευής και της χρήσης των κτιρίων,των κοινοτήτων και άλλων υποδομών, έτσι ώστε να είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνοι, συντηρήσιμοι, αποδοτικοί, κερδοφόροι και υγιείς χώροι, εντός των οποίων μπορεί κάποιος να ζήσει, να εργαστεί και να ικανοποιήσει οποιαδήποτε άλλη ανάγκη.

 

 • Η προώθηση μιας στενότερης σύνδεσης μεταξύ των ανθρώπων στην οικοδομική βιομηχανία και των άλλων τομέων που ασχολούνται με την κατασκευή, τη χρήση και την προώθηση υπεύθυνων και βιώσιμων κτιρίων και κοινοτήτων.

 

 • Η ανάδειξη της Ελλάδας ως βασικής μηχανής συνασπισμού των ηγετών που συμμετέχουν στην προαγωγή υπεύθυνων και βιώσιμων κτιρίων και κοινοτήτων.

 

 • Η ενθάρρυνση της διάδοσης και της ανάπτυξης της γνώσης σχετικά με τις υπεύθυνες και βιώσιμες πρακτικές στα τεχνικά έργα και ειδικότερα τα κτιριακά και στις σχετικές βιομηχανίες.

 

 • Η ενίσχυση της εκστρατείας για την ευρύτερη αναγνώριση της υπεύθυνης και βιώσιμης πολιτικής στα κτίρια και τις κοινότητες, καθώς επίσης η προσπάθεια μετασχηματισμού της αγοράς του τομέα των κατασκευών.

 

 • Η δημοσίευση υπεύθυνων και βιώσιμων δομικών πρακτικών σχετικά με την οικοδομική βιομηχανία και την ευρύτερη κοινότητα εν γένει.

 

 • Να αποτελέσει κομβικό σημείο αναφοράς και αναζήτησης πληροφοριών σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη δόμησης, ξεκινώντας από την οικοδομική βιομηχανία και φτάνοντας μέχρι τον καταναλωτή.

 

 • Να ενεργεί ως επικεφαλής εταίρος σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και του τρόπους αξιολόγησης.

 

 • Να υποστηρίζει και να ενθαρρύνει τη διδασκαλία και τα ερευνητικά προγράμματα που αποσκοπούν στην αύξηση των βασικών γνώσεων και ικανοτήτων επαγγελμάτων που σχετίζονται με το κτίριο και ειδικότερα να αναλάβει ενεργό δράση προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η σχετική έρευνα με τη δημόσια χρηματοδότηση για τις απαιτήσεις της αγοράς, για την καινοτομία και την ανάπτυξη των εφαρμογών της πράσινης οικοδόμησης.

 

 • Να συμμετάσχει σε δημόσιες συζητήσεις πάνω σε περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν στην οικοδομική βιομηχανία,

 

 • Να αποτελεί τον κυριότερο οικονομοτεχνικό σύμβουλο της Πολιτείας σε θέματα Πράσινης Δόμησης,

 

 • Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ώστε να διασφαλίζει πόρους για τη λειτουργία του

 

 • Να παρέχει συμβουλευτικές, οικονομικές, τεχνικές  και νομικές υπηρεσίες σε θέματα δόμησης, περιβάλλοντος και …

 

 • Να αναζητά τρόπους απόκτησης κεφαλαίων που θα αφορούν στην εφαρμογή των προαναφερθέντων θεμάτων, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

 

 • Η δημιουργία Κ.Ε.Κ. με αποκλειστικό αντικείμενο δράσεως του Κ.Ε.Κ. την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων (έρευνες−μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους τους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της Απασχόλησης).

 

  Ελληνικός Πράσινος Οδηγός  Εκδηλώσεις03-02-2017
  Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών στη Θεσσαλονίκη

  11-01-2017
  Εκδήλωση του ελληνικού παραρτήματος της ASHRAE σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για Αέρια Θερμοκηπίου και Εξειδικευμένες Μελέτες Φωτισμού

  Όλες οι Εκδηλώσεις


  Νέα14-04-2022
  Καλό Πάσχα από το Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιστήμης των Κτηρίων

  22-12-2021
  Καλές Γιορτές από τo Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιστήμης των Κτηρίων

  Περισσότερα Νέα


  Θέσεις εργασίας11-07-2018
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έως 5 μηχανικών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Προθεσμία μέχρι 17/7/2018

  26-02-2017
  Μηχανικοί στην Αλουμίνιο της Ελλάδος

  Περισσότερες Θέσεις εργασίας

  Κορυφή
  ShareThis