Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Οι προτεραιότητες

Οι άξονες προτεραιότητας του Ελληνικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Επιστήμης των Κτιρίων (Greek Institute for Building Technology and Science) είναι:

 • Η προστασία του οικοσυστήματος, μέσω της εξάλειψης επιζήμιων ουσιών που δημιουργούν περιβαλλοντικές βλάβες στο έδαφος, τους υδάτινους πόρους και τον αέρα.

 

 • Η διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας των χρηστών, μειώνοντας και εκμηδενίζοντας όπου αυτό είναι δυνατόν την έκθεσή τους στους κινδύνους

 

 • Η  εξοικονόμηση υδάτινων και υλικών πόρων

 

 • Η εξοικονόμηση ενέργειας και η ώθηση στη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμων πηγές ελαχιστοποιώντας και τελικά μηδενίζοντας την παραγωγή ενέργειας από ορυκτούς πόρους και πυρηνικά μέσα.

 

 • Η μείωση της παραγωγής απορριμμάτων και ο μηδενισμός της ταφής τους στο έδαφος σε συνδυασμό με σύγχρονες μεθόδους επεξεργασίας και ανακύκλωσης απορριμμάτων

 

 • Η αύξηση της χρήσης και κατ’ επέκταση της παραγωγής ασφαλών και περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων και υπηρεσιών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον

 

 • Η αναστροφή των υπαρχουσών αρνητικών παραγόντων απαξίωσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος

 

 • Η εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών με προσέγγιση από τις μικρότερες ηλικίες προς τις μεγαλύτερες

 

 • Η δέσμευση των διοικήσεων των επιχειρήσεων και των φορέων για την διακήρυξη και εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής

 

 • Ο έλεγχος, αποτίμηση και πιστοποίηση επαγγελματιών, υπηρεσιών, προϊόντων και τελικά κτιρίων σε ότι αφορά την τήρηση και εφαρμογή περιβαλλοντικά υπεύθυνων δράσεων

 

  Ελληνικός Πράσινος Οδηγός  Εκδηλώσεις03-02-2017
  Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών στη Θεσσαλονίκη

  11-01-2017
  Εκδήλωση του ελληνικού παραρτήματος της ASHRAE σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για Αέρια Θερμοκηπίου και Εξειδικευμένες Μελέτες Φωτισμού

  Όλες οι Εκδηλώσεις


  Νέα14-04-2022
  Καλό Πάσχα από το Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιστήμης των Κτηρίων

  22-12-2021
  Καλές Γιορτές από τo Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιστήμης των Κτηρίων

  Περισσότερα Νέα


  Θέσεις εργασίας11-07-2018
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έως 5 μηχανικών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Προθεσμία μέχρι 17/7/2018

  26-02-2017
  Μηχανικοί στην Αλουμίνιο της Ελλάδος

  Περισσότερες Θέσεις εργασίας

  Κορυφή
  ShareThis